Vårt mål er at du lykkes med dine målsettinger for utdanning. Kanskje har du bestått deler av videregående opplæring, men trenger hjelp til å fullføre? Da kan vi veilede deg på ulike måter for gjennomføring. Vi ønsker at du finner den beste og mest effektive måten for deg å fullføre utdanningen på.

Vi samarbeider med Akademiet nettstudier og tilbyr eksamensrettede nettkurs for deg som skal ta videregående fag som privatist.  Kursinnholdet er digitalt, med videoleksjoner, teori og innsendingsoppgaver som faglærer gir tilbakemelding på.
Med nettkurs kan du spille av, pause og reptere undervisningsvideoer 

Pedagogisk veiledning er en tilleggstjeneste som du avtaler med pedagogisk veileder etter behov.  Ved å kombinere e-læringens fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning med veiledning, støtte og hjelp fra pedagog og lærecoach, bedres den totale læringen. Våre pedagoger hjelper deg blant annet med studieteknikk, studieplan og progresjon, spørsmål til faglærer i nettkurset, eksamenstrening, oppmelding til eksamen, motivasjon og mestring når studiene oppleves vanskelig.


Inkludert i kursprisen fra Akademiet:

  • Fleksibel progresjon med 18 måneders kurstilgang i alle fag.
  • Individuell tilbakemelding på innsendingsoppgaver.
  • Tilbud om praktiske labøvelser i alle realfag.
  • Avsluttende prøveeksamen i alle fag (skriftlig og/eller muntlig).
  • Karaktergaranti som gir deg bedre karakter eller pengene tilbake- forutsatt at du har levert og fått godkjent alle innsendingsoppgaver, samt prøveeksamen.