Forkurset varer i fire uker, og er en kvalifiseringsperiode for videre deltakelse. Du får innføring i arbeidslivskunnskap, intervjutrening, CV- og søknadsskriving, i tillegg til at norsklærer kartlegger norskferdighetene. Kartlegging av ferdigheter i norsk gjennomføres i lytting, skriftlig og muntlig. Dette for at du og vi skal ha kunnskap om ditt språknivå, og derfra lage en god opplæringsplan for deg.

Vi blir også kjent med deg i individuelle samtaler og karriereveiledning, hvor vi ønsker å høre om dine interesser og ønsker for utdanning og arbeid.

I forkurset har vi 30 deltakere, hvorav 15 kan fortsette i hovedkurset.