Sluttrapporten er NAV sitt dokument med de samlede vurderinger fra AFT. Dette er vurderinger fra kartlegginger i samtaler, opplæringsaktiviteter og arbeidspraksis. Vi ønsker å gjennomgå rapporten med deg før den sendes NAV, og du skal signere på at du har lest og forstått innholdet.

 iFokus er tilgjengelig for deg også etter at du har avsluttet tiltaket. Har du behov for en samtale eller ønsker råd og tips oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Har du kommet i jobb eller utdanning ønsker vi kontakt med deg en periode etter avslutning. 

Din opplevelse av AFT-tiltaket er viktig for oss. Ved avslutning ønsker vi også at du svarer på vår jobbsøkerundersøkelse. Dette får du mer informasjon om fra din jobbkonsulent.