Målgruppen for fag- og norskopplæring er deltakere med motivasjon for å ta utdanning innen et yrkesfaglig område. Kurset er en kombinasjon av opplæring i bedrift og norskundervisning. 

Kurset består av et forkurs i 4 uker og et hovedkurs i 18 måneder. 

Kandidater til kurs må mestre norsk språk tilnærmet nivå A2. Videre må kandidater ha fleksibilitet og mobilitet til å følge arbeidsgivers turnus og fysiske lokasjon i regionen Vestfold - Telemark. 

Interesse for kurs meldes til ditt lokale NAV-kontor. 


Referanse fra tidligere kursdeltaker Jolita.

Hun starter i fag- og norskopplæring våren 2021, og har nå fått jobb hos Vantevo AS innenfor kontor og administrasjon. Vi spurte Jolita om hun kunne fortelle oss litt om hennes opplevelse av kurset, og hvordan hun tenker samarbeidet har vært på vei mot hennes mål om fast jobb. Ta gjerne en titt på videoen for å høre hennes tanker og erfaringer.

 

Postadresse

Elveveien 36, 3262  Larvik

 

Besøksadresser

Larvik: Elveveien 36, 3262 Larvik

KART

Larvik