AFT skal bidra til at du styrker dine muligheter for å skaffe deg ordinært arbeid

Tilbudet gir gode mulighet for arbeidsrettet opplæring og arbeidstrening i det ordinære arbeidslivet. Tilbudet er for deg som trenger bistand for å komme i jobb. Du vil få din jobbkonsulent som vil følge deg tett gjennom hele prosessen.

Alle som jobber på iFokus samarbeider for å lage det beste tilbudet for deg. Tilbudet inneholder en-til-en veiledning, karriereveiledning, opplæring, sosiale aktiviteter, fysisk og mental trening, økonomiveiledning, mindfullness og arbeidstrening.