I hovedkurset er det undervisning i norsk, men hovedvekt av opplæringen er arbeidsrettet opplæring i språk og fag ute i bedrift. Vi samarbeider med jobbkonsulenter og bedrifter for å finne passende opplærinsplass i bedrift.

Vanligvis har man fire dager i uka med opplæring i bedrift og en dag i uka med norskopplæring. I tillegg har man individuelle opplæringsplaner med yrkesteori. 

Din pedagogiske veileder samarbeider med deg og mentor i bedrift, om arbeidsoppgaver og progresjon i opplæringen. 

I samarbeid med opplæringsbedriftene utvikles løsninger for overgang til lønnet arbeid eller lærlingplass, og en plan for fullføring av utdanning til fagbrev. Målet er at du i løpet av kurset kvalifiserer for lønnet jobb eller lærlingplass.