Vi vil kontakte deg når bestillingen er kommet fra NAV. I forkant av oppstart får du en kontaktperson som du kan henvende deg til dersom du har spørsmål.

Når det nærmer seg tid for oppstart blir du invitert til en oppstartssamtale med veileder på NAV og din jobbkonsulent ved iFokus. 

Før du starter opp i AFT hos oss vil det være nyttig for deg å tenke over følgende:

  • Hva er ditt mål med deltakelse i AFT ved iFokus?
  • Arbeidspraksis er et av våre viktigste virkemidler for å bistå mennesker til til jobb. Hvis du har et yrke eller jobbønske, kan vi snakke om det når du kommer til oss.