Oppstartsperioden er de første fire ukene. Målet med denne perioden er å lage en god handlingsplan for din deltakelse i AFT. Sammen med din jobbkonsulent, vil du få kartlegge dine styrker, interesser og verdier, og sammen vil vi sette opp ditt mål, som også kan ha en eller flere delmål. Mål kan være å få deg en deltid- eller heltidsjobb, fullføre et fagbrev eller ta utdanning. Det kan også være at målet ditt er uklart, og det er vanskelig å vite hvilket mål som vil være rett for deg. I arbeidet i oppstartsperioden håper vi målet blir klarere for deg.  

"Det har vært fint å være på iFokus, føler meg sett og hørt!"

-jobbsøker

Hos oss skal du oppleve å bli sett, hørt og forstått. 

Vi tror på 24 timers mennesket og derfor viktig å finne en balanse mellom jobb og privat.

" Det har hjulpet meg å få god oversikt på mine styrker, det gjør at jeg tror mer på at jeg også kan få meg en jobb jeg kan fungere i!"

- jobbsøker 

Ved iFokus får du tilbud om ulike aktiviteter som har til hensikt å styrke deg på veien mot jobb eller utdanning. Aktivitetene velger du ut fra målene du har satt for tiltaket.