Tiltakets formål er å bidra til at minoritetsspråklige med behov for bistand til å komme i arbeid på grunn av personlige, faglige eller språklige utfordringer. De skal bli selvhjulpne gjennom arbeid, i stand til å ta egenfinansiert utdanning eller kvalifisere seg for deltakelse i andre tiltak.


Målet er å gi deltakerne økt norskkunnskap og kunnskap om norsk arbeidsliv slik at de kan kvalifisere til arbeid og/eller mestre annen opplæring og utdanning som kvalifiserer mot arbeid.


Opptakskrav: Deltaker må være fylt 19 år og være registrert som arbeidssøker. Veileder i NAV søker deltakere inn til kurset etter samtale med den enkelte.


Kursperiode: Varlighet på kurset er 40 uker. Varighet for den enkelte deltaker vil være 20 uker med mulighet for forlengelse i ytterligere 20 uker. Det vil bli holdt et drøftingsmøte mellom ansvarlig pedagog og Nav veileder før 20 uker er gjennomført, for å avgjøre om forlengelse er nødvendig.


Gjennomføring: Kurset starter med 6 uker innledende forberedelse til ordinært arbeidsliv, deretter 14 uker arbeidstrening.
De 6 første ukene er forbehold karriereveiledning og kartlegging av ferdigheter. Dette for å skape en effektiv kvalifiseringsprosess for deltaker, som er individuelt tilpasset hver enkelt.
14 uker arbeidstrening inneholder; 1 dag i uken med norskundervisning i klasserom, hvor på de 4 resterende dagene er i valgte bedrifter.


Innhold:
  •  Fokus på forbedring av norskferdigheter
  • Økt kunnskap om norsk arbeidsliv
  • Styrke jobbsøkerferdigheter
  • Styrke egen valgkompetanse og velge karrierevei
  • Skaffe seg arbeid
  • Bli selvstendig og aktiv i egen språktilegnelse


Hovedvekten ligger på arbeidsrettet språkopplæring i bedrift hvor integreringen av læring skjer mellom klasserom og arbeidsrom.
Hver enkelt deltaker får en individuell tilrettelagt plan, som følger deres språknivå og progresjon både i arbeid og i opplæring.

Lokasjoner

Vi tilbyr kurset på tre lokasjoner i Vestfold: Sandefjord, Tønsberg og Horten

Sandefjord

Kongensgate 2A, 3210 Sandefjord, 3.etg. 

 

Tønsberg

Storgaten 35, 3126 Tønsberg, i samme lokaler som Akademiet privatistskole.

 
Horten

Teatergata 2, Horten 3187