Grunnleggende faglig opplæring i forkurset gjennomføres med 20 kursdeltakere. Av disse rekrutteres 15 deltakere til hovedkurs og opplæring i bedrift, i samarbeid med næringsmiddelprodusenter.

Det etableres fortløpende opplæring i bedrift, hvor du følger bedriftens arbeidstider og turnusordning, og får opplæring i henhold til bedriftens interne opplæringsplan. 
Din pedagogiske veileder har faste samarbeidsmøter med deg og arbeidsleder i bedrift, for å bistå med progresjon i opplæringen, og ha dialog om mulighetene for overgang til lønnet arbeid eller lærlingplass.