Fagrettet opplæring i næringsmiddelfag består av forkurs – 3 uker og hovedkurs – 9 uker. Forkurset er en kvalifiseringsperiode for videre deltagelse i hovedkurs.
Samarbeiende bedrifter presenterer sine prouksjoner og arbeidsområder, og deltar i rekrutteringen av kandidater til opplæring i bedrift. Målet er å tidlig etablere en god match mellom deg som jobbsøker og bedrift, og mål om overgang til lønnet arbeid eller lærlingplass.

I forkurset gjennomføres det undervisning i kompetansemål fra læreplan i Restaurant- og matfag, smittevern, samt sertifisering i HCCAP. I tillegg vil du og din pedagogiske veileder utforske hvordan din kompetanse kan anvendes inn i opplæringen, i videre arbeid og mot formell kompetanse i form av fagbrev.