Du og jeg har ulike preferanser for å lære ny kunnskap. Våre pedagoger er dyktige på studieteknikker, og kan hjelpe deg med å finne teknikkene som passer deg best. Når du finner en eller flere teknikker for hukommelse og læring, kan du oppleve økt læringsglede, motivasjon og mestring. 
Vi ønsker å gi deg en verktøykasse for læring, slik at du fortsetter å lære hele livet.
#livslanglæring