Vi tilbyr arbeidsrettet opplæring i norsk og yrkesfag, på oppdrag for NAV.
I kurset fag- og norskopplæring kan du lære norsk språk og et yrkesfag. 

Målgruppen for fag- og norskopplæring er deltakere med motivasjon for å ta utdanning innen et yrkesfaglig område. Kurset er en kombinasjon av opplæring i bedrift og norskundervisning. 

Kurset består av et forkurs i 4 uker og et hovedkurs i 18 måneder. 

Kandidater til kurs må mestre norsk språk tilnærmet nivå A2. Videre må kandidater ha fleksibilitet og mobilitet til å følge arbeidsgivers turnus og fysiske lokasjon i regionen Vestfold - Telemark.

Interesse for kurs meldes til ditt lokale NAV-kontor.