Våre pedagoger har lang erfaring med å bistå studenter i  studieprosess. Ikke minst har vi hatt mange eksamener selv, og har kjent på stresset det kan medføre.

Vi hjelper til med å trygge deg slik at du føler deg mer sikker på eksamen du skal gjennomføre. Vi kan veilede på oppgaveskriving, hvordan tolke eksamensoppgaver, forberedelse til muntlig eksamen og å finne tidligere gitte eksamensoppgaver. 
Målet vårt er at stresset du opplever blir håndterbart, ved at du lærer deg gode teknikker for læring og eksamensgjennomføring. Med litt lavere skuldre på eksamen, kan du prestere bedre.