iFokus Kompetanse bistår med kompetanserådgivning og -utvikling. Vi gjennomfører kartlegging av bedriftens interne kompetanse sett opp fremtidig kompetansebehov.
GAP-analysen avdekker hvilke tiltak for kompetanseutvikling som bør iverksettes. Deretter bistår vi på planlegging og skreddersøm av opplæringsprosess, samt implementering og gjennomføring av opplæringen. For å oppnå best mulig effekt og kvalitet, anbefaler vi å knytte kompetanseutviklingen til utvalgte KPI`er. 

Det finnes ulike statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger som bedrifter kan søke for å hel- eller delfinanisere opplæring og kompetanseutvikling. Vi bistår også på slike søkeprosesser. Vi er offentlig godkjent nettskole etter Opplæringsloven, hvilket gir fortrinn i søknader hvor det kreves at bedrifter søker tilskudd i samarbeid med en godkjent opplæringstilbyder.