Hos iFokus jobber vi daglig for å finne gode løsninger og arbeidsmuligheter for personer som skal tilbake i jobb. Vi er derfor avhengig av et godt samarbeid med næringslivet og bedrifter som ønsker å bidra i inkluderingsduganden, slik at flest mulig får en sjanse til å komme seg tilbake i arbeidslivet. 

Samtidig vil dere som bedrift få vår eksperthjelp til å finne personer med riktig kompetanse og erfaring til de arbeidsoppgavene som skal gjøres. Fordelen er også at vi følger opp gjennom hele arbeidspraksisperioden. Vi vil ha et nært samarbeid med bedriften, og delta aktivt når det gjelder opplæring og oppfølging på arbeidsplassen. 

Fordeler i samarbeidet med iFokus

  • Tett oppfølging av jobbkonsulent.
  • Bidra til at flere kommer tilbake i jobb.
  • Enkle, men grundige prosedyrer for rekruttering.
  • Bevisstgjøring i egen bedrift.
  • Synliggjøre samfunnsansvar og at bedriften er et godt sted og være i.

 

"Hvordan kan min bedrift bidra?"

Vi tar gjerne en prat med deg for å besvare dine spørsmål og gir deg den informasjonen du trenger. Ta kontakt med en av våre jobbkonsulenter i dag. 

Se filmene om Månedens bedrifter, for å få et innblikk i vårt samarbeid med bedriftene.

#deretrengs

NAV Vestfold og Telemark deler ut Dere trengs-prisen månedlig til arbeidsgivere som utmerker seg som inkluderende, og som bidrar med å gi mennesker muligheter. Les mer om det her. 

En kortfilm laget med en av våre samarbeidsbedrifter, Norsk Stål AS, som kort sier noe om hva arbeidsinkludering handler om.