Fabelaktig Fredag skulle ikke bare være "nok en konferanse", men en et storslagent arrangement som vil skape oppmerksomhet om vårt samfunnsoppdrag og inspirere til at flere vil være med i den store inkluderingsdugnaden. 

Alle aktørene som jobber med inkludering i regionen, står sammen om arrangementet. Vi bistår mennesker som har behov for oppfølging for å nå sitt mål om utdanning, jobb og en bedre fremtid. En viktig del av vårt arbeid er å ha tett kontakt med bedriftene i vårt distrikt, noe som bidrar til et godt samarbeid om å få mennesker ut i arbeid. Uten et raust og inkluderende næringsliv, ville vi ikke kunne lykkes med vårt oppdrag. 

Med Fabelaktig Fredag, er det et ønske om å kunne inspirere og gi noe tilbake til bedriftene vi samarbeider med om arbeidspraksis og andre oppdrag. Å kunne hylle den rausheten og inkluderingsviljen vi møter i det lokale næringslivet. 

Ta et tilbakeblikk på de tidligere årene, ved å klikke på årstallet, til høyre på siden.