Våre jobbkonsulenter jobber tett med jobbsøkerne, hvor det er fokus på relasjon og kartlegging av ferdigheter, interesser, personlighet, faglig kompetanse og erfaringer. Deretter finner vi ut sammen, hvilke bedrifter det kan være aktuelt og interessant å jobbe for og tar kontakt med de.

Vi tilstreber å få til god match mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. Dette øker kvaliteten på det arbeidet som skal gjøres. Vi erfarer også at de bedriftene tar imot for arbeidspraksis, opplever en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. De får en bedre bevisstgjøring av egne arbeidsoppgaver og stolthet for egen arbeidsplass.

Hva innebærer en arbeidspraksis? 

  • Jobbkonsulent tar kontakt for å presentere aktuell jobbsøker, og det avtales et fellesmøte mellom alle parter.
  • Ved inngåelse av avtale om arbeidspraksis, blir det avklart hvilke arbeidsoppgaver som jobbsøker kan bistå med, arbeidstid, mål, opplæring- og oppfølgingsplan og annen praktisk informasjon. 
  • Signering av avtale om samarbeid og arbeidspraksis. Dette er en åpen arbeidsavtale, hvilket innebærer at begge parter kan avslutte arbeidsforholdet når som helst. Det er NAV som betaler lønnen til jobbsøker gjennom ytelser, så det vil ikke være noen kostnader knyttet til en arbeidspraksis. Er det behov for diverse utstyr eller verktøy for at jobbsøker kan gjennomføre arbeidet, kan det søkes om inkluderingstilskudd.
  • Tett oppfølgingen fra jobbkonsulent etter avtale.
  • Varighet av en arbeidsprakis vil variere og tilpasses den enkelte jobbsøker og arbeidsgiver.
  • Vi har fokus på å få til gode løsninger for begge parter, og samarbeider med NAV om mulige støtte- og tilskuddsordninger.

Les mer om hva som er fordeler med å hvordan du kan bli en samarbeidsbedrift.

Ta kontakt med en av våre jobbkonsulenter om du har flere spørsmål om arbeidspraksis for din bedrift.