«Ringer i vannet» bistår NHOs 23.000 medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Les mer om ordningen her.

Ringer i vannet15.000 nordmenn er på «sitt livs viktigste reise» for å få jobb etter praksis i attføringsbedriftene. 5.000 av dem har nådd målet og fått en fast jobb i 2013. Målet med «Ringer i vannet» er å mangedoble antallet som får fast jobb. Vi vil se et næringsliv med NHO i spissen som vil og kan ta enda flere folk i bruk.

Ta kontakt
Har du spørsmål, eller ønsker å vite mer om det å bli en samarbeidsbedrift, ta kontakt for en uforpliktende samtale