iFokus konsern personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger iFokus er behandlingsansvarlig for. Dvs. der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.

Behandlingsansvarlige selskaper i iFokus-konsernet:
  • iFokus AS
  • iFokus Kompetanse AS
  • iVekst AS

Selskapene har inngått databehandleravtale med NAV i forbindelse med at vi behandler personopplysninger, og er ansvarlig for at de krav som følger av databehandleravtalene med NAV innarbeides i våre systemer og rutiner. Vi har databehandleravtaler med våre underleverandører som følger de samme kravene.

iFokus er Kopano-partner. Kopano AS stiller digitale løsninger til disposisjon for partnerne i kjeden. Kopano AS er ansvarlig for at de krav som følger av databehandleravtalene med NAV innarbeides i våre digitale løsninger, og at Kopano AS sine underleverandører følger de samme kravene.

Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss:

iFokus AS / iFokus Kompetanse AS

Adresse: Elveveien 36A, 3262 Larvik
Epost-adresse: kundeservice@ifokus.as
Telefonnummer: 
+47 33 16 58 10
Organisasjonsnummer: 918 280 111 / 915 516 777

iVekst AS

Adresse: Gjærdal 2, 3260 Larvik
Epost-adresse: kundeservice@ifokus.as
Telefonnummer: +47 33 13 81 00

Organisasjonsnummer: 957 503 543

Kontakt iFokus sin personvernansvarlig

Du kan kontakte personvernansvarlig dersom du har spørsmål til hvordan iFokus eller iVekst, behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter.

Hvem behandler vi informasjon om?

Vi behandler personopplysninger om følgende grupper:

og www.ivekst.no

  • Personer som sender henvendelser til oss inkl. klager
  • Personer som har meldt seg på arrangementer eller nyhetsbrev
  • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
  • Jobbsøkere og arbeidstakere som er deltakere på våre arbeidsrettede tiltak. I den forbindelse vil de logge seg på karriereportalen.no via ID-porten.

 

Vår behandling av personopplysninger for kunder eller tiltaksdeltakere

Ved inngåelse av et kundeforhold eller deltakelse på arbeidsmarkedstiltak, og tilsvarende forhold tilknyttet leverandører og samarbeidspartnere, vil vi behandle de personopplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre avtalte aktiviteter og leveranse, samt å etterleve gjeldende lover og regler.

Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre best mulig oppfølging av kunden under og etter leveransen, samarbeid med leverandører og partnere, samt fakturering og andre administrative behov. 

Behandlingsgrunnlaget er også berettiget interesse i forbindelse med gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak. Den berettigede interessen er å sikre best mulig oppfølging av jobbsøker/arbeidstaker i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. 12 uker etter avsluttet tiltak slettes alle personopplysningene.

Vår behandling av personopplysninger i mottatte henvendelser

Om du henvender deg til oss via bruk av skjemaer på våre nettsider eller via telefon, vil vi lagre de personopplysninger du har sendt til oss. Vi vil lagre disse dataene så lenge vi vurderer at dette er nødvendig for at vi skal kunne behandle opplysningene slik at vi kan besvare din henvendelse. Personopplysningene vil bli slettet når vi vurderer at behandlingen er avsluttet.

Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse.

Underleverandører og samarbeidspartnere

Personopplysninger knyttet til behandlingene som er beskrevet i denne personvernerklæringen er lagret i våre egne IT-systemer der vi bruker ekstern leverandør til drift og vedlikehold.

Vi har skriftlig databehandleravtale med alle våre leverandører for å sikre at de behandler personopplysningene i samsvar med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerheten. Dette betyr at de ikke kan gjøre noe annet med personopplysningene uten vår tillatelse, og de har heller ikke adgang til å dele opplysningene dine videre eller å bruke opplysningene til andre formål enn til å utføre oppdateringer av systemer, vedlikehold, feilretting og ivareta sikkerheten. Personopplysningene leveres tilbake til oss og slettes hos databehandler når avtalen avsluttes. 

Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerhets- og driftsformål, og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Generelle henvendelser

Dersom du sender en henvendelse til oss, vil vi behandle opplysninger om ditt navn og e-postadresse for å kunne svare på e-posten din. Behandlingsgrunnlaget er berettigede interesse. Den berettigede interessen er å kunne besvare henvendelser til firmaet. Alle henvendelser som ikke medfører at det opprettes et kundeforhold vil bli slettet 3 måneder etter siste kontakt.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter en samtykkeløsning for cookies. Denne sikrer at det ikke settes cookies før du gir ditt samtykke, og om du ikke aksepterer vår bruk av cookies respekterer vi dette. All informasjon om hvilke cookies vi benytter og annen informasjon knyttet til cookies finner du om du trykker på denne linken for å gjenåpne cookiebanneret. Her kan du hele tiden endre ditt samtykke.

Utlevering av personopplysninger

Du har rett til å bli informert om vår behandling av personopplysninger. iFokus AS oppfyller denne plikten ved denne Personvernerklæringen.

Slik behandler vi dine henvendelser i forbindelse med utøvelse av dine rettigheter:
  • Rett til innsyn: På forespørsel utleverer vi kopi av de opplysningene dine som finnes i våre systemer.
  • Rett til korrigering: Vi vil på forespørsel korrigere våre informasjoner om deg.
  • Rett til sletting: I noen tilfeller har du rett til å be om sletting av dine informasjoner før vårer alminnelige slettefrister inntreffer.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å klage på www.datatilsynet.no

For tilbakemeldinger direkte til iFokus kan du benytte kontaktskjema på våre nettsider:

Ris og Ros iFokus 

Ris og Ros iVekst


Revidert 30.11.2022