Historien

iFokus ble etablert i 1973 med Larvik kommune som hovedeier - da under navnet Larvik Produkter. På begynnelsen av 2000-tallet skiftet selskapet navn til iFokus. Samtidig endret selskapet strategi og etablerte et tettere samarbeide med næringslivet i Larvik for å skape arenaer for arbeidspraksis og utprøving på ordinære arbeidsplasser. Parallelt avviklet selskapet egne avdelinger som tidligere ble benyttet til dette.

Selskapets barnehagevirksomhet ble imidlertid beholdt og videreutviklet fram til også denne virksomheten ble solgt i 2019.

I 2008 kjøpte iFokus samtlige aksjer i LAVEK AS fra Larvik kommune. LAVEK skiftet samtidig navn til iVekst. Parallelt kjøpte Larvik kommune resterende aksjer i iFokus AS.

Selskapsstrukturen er pr. februar 2024 som følger:   

Grafisk illustrasjon av iFokus konsernet vist i sirkler

iVekst AS er godkjent tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Dette betyr at NAV kan kjøpe tiltaksplasser fra selskapet uten anbudsutsetting. NAV kjøper i dag 82 VTA-plasser fra selskapet. Tiltaket retter seg mot personer med uføretrygd. I tillegg er selskapet ansvarlig for lærekandidater som tilknyttes konsernet. 01.05.2024 tiltrer ny daglig leder ved iVekst AS Christian Tynning Bjørnø.

iFokus AS er godkjent tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening).  NAV kjøper i dag 104 AFT-plasser fra selskapet. Tiltaket retter seg mot personer som er utenfor arbeidsmarkedet og som har behov for å avklare arbeidsevne og kompetansebehov for å komme tilbake til relevant arbeid eller utdanningsløp. Formålet med tiltaket er at min. 50% kommer i jobb eller begynner på utdanning. I tillegg skal tiltaket gi dokumentasjon for søknad om uføretrygd i de tilfellene dette er aktuelt.

iFokus Kompetanse AS tilbyr nettbasert opplæring i kombinasjon med pedagogiske veiledere (blended learning). I tillegg tilbyr selskapet konsulenttjenester knyttet til bl.a. sykefraværsarbeid – inkl. Ekspertbistand i regi av NAV. Digital karriereveiledning og  alle anbud knyttet til opplæring og arbeidsmarkedstiltak legges til dette selskapet.   

Sammen for livet AS er et spesialistselskap innenfor arbeidsinkludering rettet mot domfelte. Selskapet ble etablert i 2016 hvor Treschow Fritzøe AS var hovedaksjonær frem til desember 2023. iFokus Holding AS kjøpte seg inn i selskapet i 2021 gjennom en rettet emisjon, og hvor de i dag eier 93,6% av selskapet. 

Alle selskapene i iFokus-konsernet har et ideelt formål og utbytteforbud.