Vi ved iFokus ønsker at alle dere som vi samarbeider med skal oppleve å bli respektert, sett og møtt på en god måte. For å sikre dette har iFokus som selskap utarbeidet og integrert en etikkpolicy som utfordrer ansatte på å være bevisst egne holdninger og adferd. Vi arbeider også etter etiske retningslinjer fastsatt av Kompetanse Norge gjennom Nasjonalt Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Etisk forsvarlig praksis er en forutsetning for å levere god kvalitet og profesjonalitet i tjenestene vi yter til jobbsøkere, arbeidsgivere, NAV og andre samarbeidspartnere. God etisk praksis og bevissthet utgjør derfor en viktig grunnpilar for selskapet sammen med våre verdier og vår visjon.

For å vise vårt kontinuerlige fokus og arbeid med etikk har vi synliggjort det Etiske Løftet i våre fysiske lokaler som en påminner om det etiske ansvaret som ligger i ethvert menneskemøte, og som et løfte til akkurat DEG om hva du kan forvente når du samarbeider med oss.

Etisk løfte - Kvalitet i Karriereveiledning