Etikkpolicy

Våre verdier – ÅpenKompetent og Skapende – skal sammen med denne policyen skape rammeverket for etisk refleksjon i selskapet. Vi mener etisk refleksjon er en forutsetning for å bygge en god organisasjon – som igjen er en forutsetning for å realisere vår visjon – Vi gjør drømmer mulig. Les vår etikkpolicy her. (PDF, 121KB) 

Kompetanse

iFokus er i dag et moderne kompetansesenter innen arbeidsinkludering. Vårt fagområde har utviklet seg mye de siste 20 årene, fra arbeidstrening og fagutdanning innen industriell produksjon og barnehager, til dagens løsninger mer tilpasset den enkelte arbeidssøkers behov. Hvert år finner vi jobb og utdanning til omlag 200-300 jobbsøkere i Larvik og omegn.

KvalitetEquass Assurance mark

Kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for at samfunnet skal ha tillit til oss. Vi jobber systematisk for å oppnå den beste kvaliteten i våre tjenesteleveranser til jobbsøkere, Nav, kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og eiere. I april 2022 ble bedriften resertifisert. iFokus er sertifisert i kvalitetssikringssystemet EQUASS – European Quality Assurance for Social Service. For å lese mer gå til equass.no.

Kvalitetsmål for iFokus

  • Levere tjenester og produkter av høy kvalitet – til rett tid – iht. kundens krav og forventninger
  • Tilrettelegge for at medarbeidere på alle nivåer har fokus på kontinuerlig forbedring gjennom hele prosessen innen de ulike forretningsområdene
  • Bruke avvikssystemet og risikoanalyse i kvalitetsutviklingsarbeidet
  • Til enhver tid ha et tredjeparts sertifisert kvalitetssikringssystem der våre kunder forventer dette