Det er ikke en riktig fasit eller mal for hvordan alle søkander skal se ut, men det er likevel noen retningslinjer for hva som gjelder når du ønsker å bli lagt merke til. 

Det er tre ting en arbeidsgiver ønsker å vite: 

1. Vil du levere?

2. Vil du passe inn? 

3. Vil du bli værende?

Nedenfor finner du tre artikler som handler om de ulike stegene for å søke på jobb. Her finner du tips, lenker og webinar som kan hjelpe deg mot din drømmejobb!

Lykke til! 

Psst: du må gjerne ta kontakt med oss om du har spørsmål!