En CV bør inneholde:

Personlige data: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-post og fødselsdato.

Nøkkelkvalifikasjoner: En kort oppsummering av dine nøkkelferdigheter som er relevante inn mot den aktuelle stillingen.

Arbeidserfaring: Lag en kronologisk rekkefølge over dine arbeidsforhold. Begynn med den siste jobben du har hatt, sett dato/mnd. for start og slutt, og gi en kort beskrivelse av stillingen du hadde og hvor du jobbet.

Utdanning: Lag en oversikt over skolene har gått på. Kronologisk rekkefølge, dato, studieretning og studiested.

Kurs/Sertifisering: Har du deltatt på kurs gjennom tidligere arbeidsforhold?  Ta med kurs som er aktuelle og sett dem opp kronologisk, dato, type kurs og kurssted.

Språkkunnskaper: Hvilke språk kan du? Skriv gjerne hvor godt du kan dem.

It-kunnskaper: Skriv ned hvilke dataprogram du behersker

Sertifikater: Her setter du ned ulike sertifikater som du har, f.eks. bil, truck o.l.

Referanser: Tenk gjennom hvilke referanser du vil bruke. På en cv kan du gjerne skrive at de oppgis ved forespørsel.

Vil du lære med om cv? – delta på vårt webinar om cv: www.ifokus.as/webinar  (NB! rediger lenke)