Karriereveiledning

iFokus hjelper mennesker til å ta bevisste yrkes- og karrierevalg. Målet med karriereveiledningen er at du skal bli mer bevisst på dine styrker, din kompetanse og dine muligheter, slik blir du relevant og attraktiv i arbeidsmarkedet fremover