Programmet er utformet i samarbeid med næringsmiddelbedrifter, hvor bedriftene er aktivt involvert med å informere om sine arbeidsplasser og karrieremuligheter, og stiller opplæringsplasser til disposisjon. Fagområder det gis opplæring i er blant annet restaurant- og matfag, produksjonsteknikk, prosessoperatør, logistikk, HMS og smittevern.

Målgruppen er kandidater som har erfaring fra næringsmiddelbransjen, eller som har motivasjon for yrker innen bransjen.

Kandidater til kurs må beherske norsk språk godt, tilnærmet nivå B1. Dette fordi næringsmiddelbransjen blant annet har krav til muntlig og skriftlig forståelse av rutiner for sikkerhet og avvik. Videre må kandidater ha fleksibilitet til å jobbe i turnusordning. De fleste bedriftene ønsker også at kandidater har førerkort. Samarbeidsbedrifter omfatter regionen Vestfold- Telemark.

Interesse for kurs meldes til ditt lokale NAV-kontor.