I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr vi deltids nettstudier i høyere utdanning. Du kan ta enkeltemner, årsenheter eller bygge en bachelorgrad. Du blir registrert student hos den høgskolen som tilbyr ditt studium, men kan følge forelesninger på nett i våre lokaler sammen med medstudenter eller hjemmefra. 

I forbindelse med Covid-19 har vi ikke samlet studenter til felles webinarer, men vi håper at det snart lar seg gjøre igjen. Å møte medstudenter til felles forelesning, drøfting og samarbeid om oppgaver, og utveksling av erfaringer knyttet til faget, gir deg en følelse av tilhørighet og for mange en bedre læringsprosess.

Søknadsfrist for studier er 15.april og følger ordinært opptak, men dersom ikke studiene fylles opp, kan det være tilgjengelige plasser frem til studiestart. Dette kommer frem av informasjonslenkene nedenunder.

Studier som tilbys:

Årsstudium i bedriftsøkonomi, 60 stp.
Bedriftsøkonomi - Studiesenteret.no (inn.no)

Organisasjon og ledelse, 60 stp.
Organisasjon og ledelse - Studiesenteret (inn.no)

Påbygg i regnskap og økonomirådgivning, 60 stp.
Regnskap og økonomirådgivning - Studiestenteret.no (inn.no)

Påbygg i økonomi og administrasjon, 60 stp.
Økonomi og administrasjon - Studiesenteret.no (inn.no)

Søkand og opptak gjøres via høgskolen som tilbyr studiet (samordnet opptak eller lokalt opptak).