Fagbrev barne- og ungdomsarbeider

Vårt nettstudie gir deg fleksibilitet til å kombinere utdanning og arbeid i barne-og ungdomsarbeiderfaget. Studiet baserer seg på praksiskandidatløpet som krever 5 års relevant arbeidserfaring. For å oppnå fagbrev, må du bestå en skriftlig eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og en praktisk fagprøve. Det er din lokale fylkeskommune som godkjenner dokumentert erfaring, og som arrangerer eksamen og fagprøve. Vi veileder deg på dette.

Vårt nettstudie gir deg teori, oppgaveskriving og refleksjonsøving som kreves for å gjennomføre eksamen. Pensumbøker foreligger som digitale smartbøker, og kursinnhold, nettmøter og veiledning fra rettelærer er tilgjengelig fra din pc, nettbrett og smarttelefon. Din personlige rettelærer og faglærer følger deg opp gjennom studiet, og veileder på skriftlige innsendingsoppgaver som forbereder deg til eksamen.

Kurset inneholder alle kompetansemålene i læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

 

  • Pris: kr. 14.500
  • Varighet: 2 semestere
  • Oppstart: løpende opptak
  • Kurset kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen.