I samarbeid med nettskolen Akademiet tilbyr vi matematikk som nettkurs, hvor du får pensum, oppgaver og faglærer på nett. Fordelen med dette er at du kan se undervisningsvidoer i ditt eget tempo, sette på pause og spille de om igjen. Slik får du repetert undervisningen så mange ganger du ønsker. Oppgaver og spørsmål sendes inn til din faglærer i kurset, som gir deg tilbakemelding og veiledning i faget.

I tillegg samarbeider vi med faglærere i matematikk, som kan tilby individuelle eller gruppevise opplæringstimer etter ditt behov. Pedagoger kan veilede deg på studieteknikk, faglig progresjon, oppmelding til eksamen og eksamensforberedelser.