Dette kurset er for deg som ønsker å jobbe i barnehage, eller som allerede jobber i barnehage, og ønsker å heve kompetansen din med et grunnkurs som tar for seg viktige temaer som en barnehageassistent må kunne. For deg som ønsker å jobbe i barnehage eller er ny i jobb som barnehageassistent, kan kurset gi deg bedre innsikt i hva som kreves av deg som barnehageassistent.

For barnehager kan kurset bidra til at alle ansatte har en felles kompetanseplattform, og kan være en del av opplæringen av nyansatte, og/eller som forberedelse til utviklingssamtaler mellom leder og medarbeidere.

Nettbasert opplæring gir stor grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen, og gjør det mulig å utvikle kompetanse tilpasset arbeidstid og livssituasjon. Kurset består av to moduler. Kursdeltaker får kursbevis etter gjennomført kurs.

Nettkurset tar for seg følgende temaer:

  • Din rolle som barnehageassistent
  • Dine ansvarsområder
  • Samspill og kommunikasjon med barna
  • Hvordan møte barn i ulike aldere
  • Foreldresamarbeid
  • Holdninger og verdier i tråd med barnehagens fokus og retningslinjer
  • Taushetsplikt og etikk i barnehagen
  • Lover og regelverk for barnehager
  • Å jobbe ut fra barnehagens planer
  • HMS i barnehagen

 

Oppstart: Løpende opptak
Varighet: Lisens ett år
Pris: Kr.990,- per kurs
Bedriftsavtaler på forespørsel.