Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.
- Utdanningsdirektoratet, Rammeverk for digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk (Utdanningsdirektoratet).

For å mestre utdanning og imøtekomme forventninger i arbeidslivet, trenger vi ferdigheter i:

  • skriveprogrammer som Word og Google Docs
  • regneprogrammer som Excel
  • PowerPoint og andre hjelpemidler for interaktive presentasjoner
  • grunnleggende IT-kunnskap
  • personvern
  • opphavsrett
  • nettvett
  • plattformer for videomøter

Vi tilbyr kurs i grunnleggende digitale ferdigheter. Ta kontakt for mer informasjon.