Av ulike årsaker er det mange elever som ikke har fått læreplass eller som har mistet den læreplassen de har hatt. Helse- og rusutfordringer, sosiale forhold, økonomi, logistikk, språk, feilvalg og skolevegring, er alle årsaker som kan føre til drop-out og manglende gjennomføring av videregående skole.

Lærlingeprogrammet er etablert for å fange opp ungdommene før de detter ut av utdanningsløpet. Lærlingeprogrammet er tett på elevene og bygger en trygg og ærlig relasjon som grunnlag for viktig endringsarbeid.

Det er fokus på ressurser og muligheter, hvor det sikres rett valg og skreddersydd lærlingeplass av jobbkonsulenter med stort engasjement og bred markedskompetanse. Gjennom utstrakt teamarbeid benyttes ressursene rundt den enkelte elev på best mulig måte.

Jobbkonsulentene har alltid trua – og følger opp frem til fagbrev er oppnådd.

Arbeidsmetodikken er derfor:
  • Sikre en trygg relasjon
  • Ressurser og muligheter
  • Rett valg – karriereveiledning
  • Rett plass – finne rett arbeidsgiver
  • Oppfølging over tid