Av ulike årsaker er det mange elever som ikke har fått læreplass eller som har mistet den læreplassen de har hatt. Helse- og rusutfordringer, sosiale forhold, økonomi, logistikk, språk, feilvalg og skolevegring, er alle årsaker som kan føre til drop-out og manglende gjennomføring av videregående skole.

Lærlingeprogrammet er et Våre Unge -prosjekt, og er et samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik kommune, NAV og iFokus. Og er etablert for å fange opp ungdommene før de detter ut av utdanningsløpet. Lærlingeprogrammet er tett på elevene og bygger en trygg og ærlig relasjon som grunnlag for viktig endringsarbeid.

LES MER OM VÅRE UNGE

Det er fokus på ressurser og muligheter, hvor det sikres rett valg og skreddersydd lærlingeplass av jobbkonsulenter med stort engasjement og bred markedskompetanse. Gjennom utstrakt teamarbeid benyttes ressursene rundt den enkelte elev på best mulig måte.

Jobbkonsulentene har alltid trua – og følger opp frem til fagbrev er oppnådd.

Arbeidsmetodikken er derfor:
  • Sikre en trygg relasjon
  • Ressurser og muligheter
  • Rett valg – karriereveiledning
  • Rett plass – finne rett arbeidsgiver
  • Oppfølging over tid

    Statsminister Jonas Garh Støre i samtale med elev Jonas ved Thor Heyerdahl skole

Statsministeren Jonas Gahr Støre møtte Larviksungdom: – En helt fantastisk historie    

LES SAKEN HER

 

 

 

paneldebatt-med-ungdommer-paa-vaare-unge-dagenOver 160 personer deltok på fagdag for våre unge i Larvik!

LES HELE SAKEN HER

 

 

Les flere saker om Våre Unge prosjektene