På dette kurset går vi igjennom kategorien «Mine muligheter» på Karriereportalen.

Temaene omhandler det å være jobbsøker. Du får både generell informasjon og konkrete tips og verktøy.

Vi ser sammen på læringsvideoene og oppgavene. Temaet er aktuelt for alle som vil lære mer om å søke jobb.

Det er 7 aktiviteter i modulen:
 • Innledning for jobbsøker
 • Jobbsøkerprosessen
 • Nettverk
 • Nettverk og oppsøkende virksomhet
 • Jobbsøk og sosiale medier
 • Arbeidsmarkedet
 • Arbeidspraksis

 

Ved å jobbe med denne modulen:
 • kan du få økt bevisstgjøring av egen kompetanse, innblikk i jobbsøkerprosessen og kunnskap om arbeidsmarkedet
 • kan det gi deg økt motivasjon til å bli mer aktiv i egen jobbsøkerprosess. Det å være en aktiv jobbsøker vil øke mulighetene dine i å få en jobb.
 • kan det gi deg en innføring i nyttige verktøy og tips på hvordan du kan gå frem, få innspill til strukturert tilnærming til prosessen med å være en jobbsøker for å nå målet ditt om jobb.
 • får du en bevisstgjøring på viktighet av kvalitet på det man sender fra seg + kvantitet
 • kan du bli mer bevisst på bruk av sosiale medier i jobbsøk og få tips om nettverksbygging.

 

Praktisk informasjon:
 
 • Du må ha tilgang til Karriereportalen, ta kontakt med din jobbkonsulent om du ikke har det

 •  Husk å ta med kodebrikke / mobil-ID

 • Ta med egen PC, men om du trenger å låne PV, må du snakke med din jobbkonsulent før kurset.

Velkommen til kurs!

 

 

Påmeldingsskjema for kurs "Mine muligheter"

Velg hvilken dato du melder deg på: