Kort fortalt handler mindfulness om evnen til å se seg selv tydeligere. En jobber med å bli bedre kjent med hva som foregår på innsiden av tanker, følelser og fysiske sanseopplevelser, og se tydeligere hvordan dette påvirker oss i hverdagens mange opplevelser og valg. Ved bevisst å trene på hvordan en forholder seg til det som foregår på innsiden, blir en sterkere og mer balansert i møte med det som skjer oss i livet.

Praktisk info: 
  • Kurset går over 9 samlinger med nytt tema for hver samling.
  • Det vil være en blanding av praktiske øvelser, teori og refleksjon.
  • Du vil få utdelt en kursperm med mulighet for å praktisere mellom samlingene.

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker en prat med meg for å høre om dette kan passe for deg, er det bare å ta kontakt!

Påmeldingsskjema