Her jobbes det blant annet med å bli bevisst sine overbevisninger, holdninger, sitt tankesett og aktivt endre måten en forholder seg til dette, og til de situasjoner en alltid befinner seg i. Det arbeides med å roe ned nervesystemet, forsterke trivselssystemet, og øke graden av selvmedfølelse - noe som igjen gjør oss mer robuste i møte med endringer og uforutsigbarhet.