Endringsprosesser og utvikling av kunnskap handler om at vi må skape nye  
tankemønstre og nye nervebaner i hjernen. Men er vi mottakelige for å lære og  
endre? Er vi innstilt på å lære og endre? Har vi gode verktøy for å lære og endre? 

Kurset består av tre moduler hvor deltakere lærer konkrete metoder for læring  
og endring. Hver modul pågår kl.9.00 – 13.00, hvor tema før lunsj er opplæring i  
modellen, og tema etter lunsj er individuelt arbeid med modellen, med veiledning  
fra pedagog. Modulene organiseres med 1 ukes mellomrom, for at deltaker skal ha 
tid til å bearbeide og anvende modellen mellom hver modul. 
Det anbefales at deltaker deltar i alle modulene, i rekkefølgen 1-3, ettersom modeller og teknikker har en logisk oppbygging og anvendelse i løpet av kurset.