Men er vi mottakelige for å lære og endre? Er vi innstilt på å lære og endre? Har vi gode verktøy for å lære og endre?

Kurset består av tre moduler hvor deltakere lærer konkrete metoder for læring  
og endring.

Hver modul pågår kl.10.00 – 13.00, hvor tema før lunsj er opplæring i  
modellen, og tema etter lunsj er individuelt arbeid med modellen, med veiledning  
fra pedagog. 

Modulene organiseres med 1 ukes mellomrom, for at deltaker skal ha 
tid til å bearbeide og anvende modellen mellom hver modul. 
Det anbefales at deltaker deltar i alle modulene, i rekkefølgen 1-3, ettersom modeller og teknikker har en logisk oppbygging og anvendelse i løpet av kurset.  

Juni 
Modul 1 – 13.06 - Kognitiv metode for læring 
Modul 2 – 20.06 – Motivasjon og mestring 
Modul 3 – 22.06 - Arbeidsteknikk og studieteknikk 

Maks. antall deltakere per kurs er 10 personer, for at pedagog skal kunne gi individuell veiledning på oppgaver.  


 

Påmeldingsskjema Lærende tankesett

Velg for hvilken måned du melder deg på