Hvilket tankesett du har, er i stor grad med på å styre hverdagen din.

Vi lærer hele livet. Læring krever ofte at vi endrer tankesett og handlinger, måter å utføre jobben vår på. 

Hos oss har vi stort fokus på det å innta et lærende tankesett hvor vi baserer læringen på motivasjon og mestringsfølelse. Det handler om å se læring i alt man gjør, selv også når man står ovenfor oppgaver man ikke klarer å løse på egenhånd.

Vi holder kurs i lærende tankesett, motivasjon og mestring, samt bruker dette som en studieteknikk i våre veiledninger med studenter.
Metodikkene er også aktuelle for virksomheter som er i prosesser med endring og kompetanseutvikling. 

Praktisk info om kurset

Kurset består av tre moduler hvor deltakere lærer konkrete metoder for læring  
og endring.

Hver modul pågår kl.10.00 – 13.00, hvor tema før lunsj er opplæring i  
modellen, og tema etter lunsj er individuelt arbeid med modellen, med veiledning  
fra pedagog. 

Modulene organiseres med 1 ukes mellomrom, for at deltaker skal ha 
tid til å bearbeide og anvende modellen mellom hver modul. 
Det anbefales at deltaker deltar i alle modulene, i rekkefølgen 1-3, ettersom modeller og teknikker har en logisk oppbygging og anvendelse i løpet av kurset.  

Kursdatoer

Modul 1 – 15.01 - ABCD modellen
Modul 2 – 22.01 – Motivasjon og mestring 
Modul 3 – 29.01 - Studie- og arbeidsteknikk

Maks. antall deltakere per kurs er 10 personer, for at pedagog skal kunne gi individuell veiledning på oppgaver.  


Velkommen!

Påmeldingsskjema Lærende tankesett