Men er vi mottakelige for å lære og endre? Er vi innstilt på å lære og endre? Har vi gode verktøy for å lære og endre?

Kurset består av tre moduler hvor deltakere lærer konkrete metoder for læring  
og endring.

Hver modul pågår kl.10.00 – 13.00, hvor tema før lunsj er opplæring i  
modellen, og tema etter lunsj er individuelt arbeid med modellen, med veiledning  
fra pedagog. 

Modulene organiseres med 1 ukes mellomrom, for at deltaker skal ha 
tid til å bearbeide og anvende modellen mellom hver modul. 
Det anbefales at deltaker deltar i alle modulene, i rekkefølgen 1-3, ettersom modeller og teknikker har en logisk oppbygging og anvendelse i løpet av kurset.  

Kursdatoer for desember
Modul 1 – 05.12 - ABCD modellen
Modul 2 – 12.12– Motivasjon og mestring 
Modul 3 – 19.12 - Studie- og arbeidsteknikk

Maks. antall deltakere per kurs er 10 personer, for at pedagog skal kunne gi individuell veiledning på oppgaver.  


 

Påmeldingsskjema Lærende tankesett