Endringsprosesser og utvikling av kunnskap handler om at vi må skape nye  
tankemønstre og nye nervebaner i hjernen. Men er vi mottakelige for å lære og  
endre? Er vi innstilt på å lære og endre? Har vi gode verktøy for å lære og endre? 
 

Kurset består av tre moduler hvor deltakere lærer konkrete metoder for læring  og endring. 

Del 1 ABCD modellen 

Del 2 Motivasjon og mestring 

Del 3 Studie og arbeidsteknikk, eksamens tips. 

Velkommen!

 

Påmeldingsskjema for kurs "Ikke gi deg"

Velg hvilken dato du melder deg på: