Dette er et digitalt kurs i lærende tankesett, men når du melder deg på dette kurset vil det være en pedagog sammen med deg som veileder, kommer med input, råd, tips og feedback.

Kurset handler mye om at tankesettet du har, i stor grad er med på å styre hverdagen din. Endringsprosesser og utvikling av kunnskap handler om at vi må skape nye tankemønstre.

Men er vi mottakelige for å lære og endre? Er vi innstilt på å lære og endre? Og like viktig, har vi gode verktøy for å lære og endre?

Verktøyene du vil få kjennskap til gjennom dette kurset vil du kunne bruke i alle aspekter i livet, i hverdagslige gjøremål, jobb, studier, lesing av artikler og mye mer.

Kurset består av tre moduler hvor deltakere lærer konkrete metoder for læring og endring:
Del 1 ABCD modellen
Del 2 Motivasjon og mestring
Del 3 Studie og arbeidsteknikk, eksamens tips

 

Ønsker du det samme kurset, men med mer fordypning og veiledning en til en melder du deg på Lærende tankesett. Der tar vi for oss de samme tre delene, men de går over tre ganger og det er satt av 3 timer per. del. Eller gi beskjed til din jobbkonsulent eventuelt gi direkte beskjed til Renate.

Velkommen!

 

Påmeldingsskjema for kurs "Ikke gi deg"

Velg hvilken dato du melder deg på: