Interesseprofilen gir deg mulighet til å se på hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse du kan bruke i en jobb og se hvilken yrkestype du har størst interesse for. Rett person i rett jobb: Dette gir deg en mulighet til å mestre de oppgavene du skal i det yrket du velger, oppleve livsglede og finne ut av hva som gjør at du gleder deg til å gå på jobb hver dag.

Preferanseprofilen sier noe om hva du ville valgt om du fritt kunne velge, hvilke type du er som person og hva som er dine styrker. Her kan du bli bedre kjent med deg selv, dine utviklingsmuligheter og hva du motiveres av. Det er gøy å bli kjent med nye sider av deg selv og ikke minst hva vi kan bli bedre på.

Du kan også kartlegge deg på:

  • Motivasjon & Mestring
  • vip24Flow
  • Livsstilshjulet

Der kan du gå dypere inn i deg knyttet til jobb og privatliv.

I etterkant av kartleggingen får du en samtale med din jobbkonsulent hvor dere sammen ser på dine profiler og har en spennende dialog rundt dette.

 

Ny plattform med nye muligheter

Fra 01.01.21. kom CXS Nordic, som er leverandøren av verktøyet, med en ny plattform for VIP24 og de verktøyene som vi bruker internt og eksternt.

I denne plattformen er det kartleggingen med 5 profiler, CV og Nettverksmodul, samt bedre sikkerhet knyttet til GDPR og tilgangsstyring.


@ME

I denne delen er det du som er i fokus. Her finner du de 5 profilene som du kjenner fra tidligere plattform, om dette ikke er nytt for deg:

  • Interesseprofilen
  • Motivasjon & Mestring
  • Preferanseprofilen
  • VIP24Flow
  • Livsstilshjulet

Videre har du en CV-modul der du kan registrere din kompetanse og erfaring, som kan bruke til rekruttering, jobbe med egen CV sett opp mot dine profiler og i bruk av nettverket ditt.

I Nettverk-modulen kan du se hvem du har delt dine profiler med, kan legge til og trekke dine samtykker til hvem som kan se hva hos deg. Her er virkelig sikkerheten og etikken lagt til og en meget god forbedring av tidligere plattformer.


@WORK

Her er det du er knyttet til din arbeidsgiver, din jobbkonsulent eller i bruk som et HR verktøy. Du som bruker av denne delen kan be om knytning til dine jobbsøkere, dele din profil med andre ansatte internt eller dele med andre eksternt.

Her vil kurs, sertifiseringer og HR-arbeid ligge knyttet.

Det er nå enkelt lagt opp til hvordan du kan sende ut invitasjoner, enten ved hjelp av en URL eller i en epost. Eposten kommer ikke fra deg som person, men fra systemet. Vær obs på at denne mailen kan havne i SPAM og best å sjekke søppelbøtta for de du sender ut til.


KURS

Det er nå enkelt å opprette brukere, grupper og holde styr på hvilke tilganger og muligheter du som veileder, HR eller leder har her.

Bruk post@cxs.no i arbeidet i forkant av kurs for påmelding og oppsett av grupper.

 

Ekstern jobbing

De som jobber med oppfølging ute i bedrift, mot bedrifter eller ekspertbistand bruker også samme plattform. Dette gjør det enklere for veileder å ha en pålogging til alt HR-arbeid eller kurs.

 

CXS – kontakt – support@cxs.no