Har du som arbeidsgiver oversikt over alle dine medarbeideres styrker og kompetanser?

Hvordan vet du at du har optimalisert teamet eller organisasjonen og har «rett person på rett plass»?

Ved bruk av TeamMap får leder mer fleksibilitet i organisasjonen ved å ha totaloversikt over hva som skal til for at hver enkelt ansatt presterer. Dermed kan organisasjonen sørge for bedre jobbmatch og at ressursene kan benyttes på tvers i organisasjonen avhengig av situasjon/behov. På denne måten får leder eller organisasjon mer optimalisert fordeling av oppgaver basert på motivasjon og preferanser.

I TeamMap-prosessen får man også bedre samarbeid basert på økt forståelse av hverandres reaksjonsmønstre. Det bidrar til økt innsikt eget og andres bidrag inn i felles leveranse.

TeamMap-prosessen:

TeamMap Prosessen

Før prosessen har vi en samtale med leder, der vi går gjennom mål og visjoner for virksomheten, samt mål for prosessen. 

Ved TeamMap brukes i forkant verktøyet vip24 som basis for å kartlegge den enkeltes preferanser, motivasjoner, verdier og styrker. Det gjøres deretter en analyse av teamet eller organisasjonen, og dette danner basis for videre prosess.

I selve gruppeprosessen jobber vi systematisk med at deltakerne får innsikt i egne og andres styrker, motivasjonsfaktorer og preferanser. Fokus er på økt prestasjon og forbedret samspill.

I etterkant prosessen går vi gjennom konkrete resultater og kan rådgi videre i prosessen med henblikk på videre tiltak. Arbeidsgiver mottar en oppsummeringsrapport i etterkant.

Ta kontakt med oss, om du ønsker å vite mer!

puslespill