• Har du medarbeidere med hyppig og/eller langvarig sykefravær?
  • Har du ansatte som står i fare for å bli sykemeldt?
  • Står du fast i sykefraværsarbeidet, og trenger å se nye løsninger?

Din bedrift kan få tilskudd for Ekspertbistand. Ta kontakt i dag!