Prisen Årets Sosiale Entreprenør deles ut av Ferd til et selskap som har et særskilt potensial for å løse sosiale utfordringer i samfunnet. Innovative løsninger og drivkraft står i fokus når Årets Sosiale Entreprenør skal kåres i høsten 2021. Vinneren får med seg en gavesjekk på en halv million kroner. 23 selskaper er nominert til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2021. Mer om prisen.

Sammen For Livet (SFL), som er et datterselskap av iFokus AS,  er en av de nominerte! 

Daglig leder Tobias Hofsøy og teamet hans har i flere år jobbet tett med de innsatte, med mål om en jobb eller utdanning når de er ferdig med sin soning. 

"Vi skaffer ikke person til en jobb, men jobb til en person"

De opptrer som en døråpner til arbeidslivet, og forklarer og ufarliggjør hull i CVen - for en mulig arbeidsgiver. Et inkluderende arbeidsliv er både viktig, bærekraftig og berikende.

Over en tre års periode følger SFL opp sine kandidater, og på denne måten skapes tillit og trygghet for arbeidsgiver når de ansetter noen fra SFL. Også viktig for kandidaten som blir ansatt, å kunne ha noen å ha noen å lene seg på og rådføre seg hos. På denne måten opprettholdes motivasjon og kontinuitet.

SFL er bindeleddet mellom jobbsøker, arbeidsgiver, NAV og kriminalomsorgen, slik at alle byråkratiske prosesser ivaretas og følges opp.

Statsminister og Justiministerbesøk sept. 2020Bildet er fra september 2020, da både daværende statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland var på besøk hos SFL sitt kontor i Larvik, sammen med medeier Michael Stang Treschow.