En god samarbeidsbedrift over flere år er Norsk Gjenvinning. Mona Larønningen Nilsen, driftsleder på gjenvinningsstasjonen Grinda i Larvik, er en flott rollemodell for hvordan en arbeidsgiver jobber for og med arbeidsinkludering. 

Alltid åpen for en samtale om arbeidspraksis og mulighet for jobb.

Når en av jobbkonsulentene tar kontakt er hun alltid åpen for å ta en prat med deltaker - nysgjerrig på hvem de er og hvilke gode ressurser de har. "Alltid fokus på det positive og er samtidig ærlig om jeg ser at det er en person som ikke passer inn av ulike årsaker" sier Nilsen.

Hun har ikke mange krav, men det er viktig at språket er bra. Det blir mange spørsmål fra kundene som skal hive - for det er ikke alltid lett å vite hva som er hva. For eksempel visste du at det finnes 16 forskjellige isopor typer? Nei- ikke vi heller.

Også greit å være en sosial type, for her er det masse menneskemøter igjennom dagen, sier Nilsen.

 

Kvinne med grått hår og arbeidstskjorte holder en pris i armene står foran en arbeidspult med mye forskjellige tingPrisvinner på Fabelaktig Fredag 2023

Nilsen viser fram arbeidsplassen sin, hvor det blant arbeidspapirer også er mange skatter som andre har kastet, men som hun har tatt vare på. Og godt plassert i vinduet står noe som ikke er kastet og funnet, men prisen hun vant på Fabelaktig Fredag 2023. Da fikk hun prisen  "Årets Out of the box". 

-Hva har det betydd for deg å vinne prisen på Fabelaktig Fredag?

"Det var GØY! Minner meg på at det arbeidet jeg og vi andre gjør er bra, riktig og at det blir satt pris på."

Også forteller Nilsen at hun fikk gratulasjon av konsernsjefen i Norsk Gjenvinning. 

"Jeg synes det er veldig gøy når jeg kan se blomstringen hos mennesker som kommer til oss, hvor de har sine utfordringer og i starten synes det er skummelt, men kort etter så går de rundt og gliser." - Mona L. Nilsen

 Kvinne med grått hår i knute og med briller på hodet ser til høyre og smiler foran en kontorpult med forskjellige ting på vindu bak

5 raske om arbeidsinkludering med Mona

1. Kan du fortelle om de viktigste tiltakene du/dere har implementert for å fremme inkludering på arbeidsplassen, og hvordan de har påvirket arbeidsmiljøet?

 • Vi tar imot kandidater, og fra første stund blir de behandlet som en av kollegaene, på lik linje alle sammen. Og vi kaller de også for kollegaer.
 • Får gjerne en person de «henger» med de første dagene, og så får de mer og mer tillit, ansvar og selvstendige oppgaver etter hvert.
 • Får selvsagt opplæring i forhold til HMS, arbeidstøy osv. på et tidlig stadium.
 • Opplæring kommer sånn litt etter hvert som folk er klare for det.  
 • Arbeidsmiljøet er godt uansett og litt ekstra mangfold setter vi stor pris på.

2. Kan du komme på noen eksempler på suksesshistorier eller positive utfall som har kommet som et resultat av deres inkluderingsarbeid?

 • Vi fikk en kandidat inn her, som jeg fort skjønte var av "godt materiale". Og etter ca. 4 måneder etter hans første dag i arbeidspraksis, fikk han formelt jobben som assisterende driftsleder. 

3.Hvilke utfordringer har dere møtt på veien til å skape en inkluderende arbeidsplass, og hvordan har dere løst disse utfordringene?

 • Utfordringene har nok mest oppstått hvis kandidatene er ekstremt introverte og forsiktige.
 • Her er det et veldig nært forhold mellom alle. Vi skravler, tuller og tøyser hele dagen, og mye av jobben foregår egentlig ved å prate sammen, planlegge og løse ting, osv. Ellers så har vi ikke opplevd så mye plunder.

 4. Hvilken rolle spiller ledelsen i å fremme en inkluderende kultur, og hvilke strategier har dere brukt for å sikre at inkludering er en del av bedriften?

 • Vi har vel ingen konkrete nedskrevne retningslinjer for det, men på alle plan en stor vilje til inkludering. Som da altså gjelder alle nivåer, ledelse og avdelingsvis osv.

5. Hvilke tips vil du gi til andre bedrifter som er usikker/ vet ikke helt hvordan de skal åpne dørene for inkludering?

 • Vær åpen om hvilke type personer de ønsker og hva de mener kan passe inn i bedriften
 • Det er faktisk lov til å stille krav mtp kjønn, alder, helse, språknivå osv.
 • Prat med kandidat på forhånd, prat med kollegaer på forhånd. Det er viktig at alle på arbeidsplassen er positive til prosessen.
 • Og husk, at skulle det ikke fungere, så er det lov å være åpen om det.
 • Oppfølgingen fra iFokus har alltid vært helt fantastisk. Tett og bra oppfølging.

Portrett av kvinne med mørkt hår og mørke klær smiler mot kamera iFokus er takknemlig for godt samarbeid som gir gode løsninger for alle parter.

Stine Møller, jobbkonsulent hos iFokus og hovedkontakt for Grinda, startet samarbeidet med Mona for over 3 år siden. I løpet av denne tiden har Nilsen tatt imot 9 personer fra iFokus, hvorpå flere har fått lønnet jobb og 2 av dem fast ansettelse.

«Mona er uformell og raus med et stort hjerte for andre mennesker. Hun har vært nominert til Fabelaktig Fredag pris 3 år på rad – og fikk velfortjent pris i fjor."    - Stine Møller, jobbkonsulent iFokus

Noen har kun hatt behov for å prøve seg på en arbeidsplass, bare for å kjenne at det går greit og bygge mestring. Da har Mona vært den rette, til å inkludere og møte personen slik akkurat hun eller han har hatt behov for. Dette har resultert i at personer som ikke trodde de hadde arbeidsevne har blomstret opp og virkelig fått troen igjen.


I Vestfold er vi heldig å ha mange gode samarbeids bedrifter.

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan jobbe med arbeidsinkludering? Eller har du spørsmål om samarbeid?

Ta kontakt med oss i dag!