Vi har to ledige stillinger 
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Content Manager

Noen ord om hva Kopano jobber med

Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre. Vi er eid av det offentlige og er til for folk flest. ​

Vår styrke er bred erfaring og høy kompetanse innen arbeidsinkludering. I 2022 omsatte Kopano-kjeden for 1,8 milliarder kroner og har nå over 1 400 ansatte. Vi forvalter til sammen ca. 5 000 tiltaksplasser, og er vårt ansvar bevisst når det gjelder vårt samfunnsoppdrag.

Det å hjelpe folk med å få og stå i jobb er noe av det viktigste vi gjør for hverandre og for fellesskapet. ​Sammen har vi kraften til å drive frem nye løsninger – for et samfunn der ingen står utenfor.​

Vi jobber for at alle, uansett forutsetninger og drømmer, skal kunne lykkes i arbeidslivet. 

LES MER OM KOPANO