I januar startet SoCentral opp med Inkluderingsdagene i Vestfold, hvor første samling var hos Vestfold og Telemark Fylkeskommune i Tønsberg. Deretter har det vært samling i Horten og Sandefjord første halvåret i 2023. 

Den fjerde samlingen var i Larvik, hvor iFokus fikk være vertskap og dagens tema var:

Hva skaper suksess i arbeidsinkludering?

Mange ulike aktører var invitert inn, hvor ca 40 mennesker hadde tatt turen til vårt lokale på Elveveien. 

Lars Kobro ved USN, er ansvarlig for arbeidsgruppen til Inkluderingsdagen i Vestfold, og innledet dagen. Han fortalte at noe av hensikten til at vi arrangerer inkluderingsdagene er at vi som jobber med arbeidsinkludering har mye å lære av hverandre. Vi må være flinke til å utfordre oss selv- ved å bli utfordret av hverandre.

"Må det være sånn? Eller kan det være på en annen måte?"

Innlegg fra flere aktører som jobber med arbeidsinkludering

Innholdet i samlingen, var tre innlegg som viste fram ulike måter å jobbe med inkludering på. Først var det Frelsesarmeen Gatefotball Larvik, som hadde med seg avdelingsleder Cathrine Quille Hjerpsted, hos renholdsavdelingen i Larvik Kommune og arbeidstaker Bjørn Harald. De tre kunne fortelle hvordan det har fungert å samarbeide over lang tid.

En dame og to menn står foran forsamlingen og snakker sammen

Arbeidsgiver Quille Hjerpsted kunne kom med en klar oppfordring til at alle som er arbeidsgivere; man kan være rause og tilrettelegge, samtidig som man er tydelig og setter krav.

Jeg har en jobb jeg trives i, som jeg mestrer og jeg lærer fremdeles.

Jeg har en god leder, kollegaer og føler meg inkludert. 

                                                - Arbeidstaker Bjørn Harald

Bjarte Kringlemoen hos iFokus/Frelsesarmeen Gatefotball kunne fortelle at denne historien viser en god prosess, hvor arbeidsgiver er raus, vi får til en jobbmatch og hvor Gatefotballen bidrar til en god fysisk helse og sosial arena. 

Inkludering gjennom fag og norsk opplæring

Lise Sand Mellem, pedagogisk veileder hos iFokus, holdt et innlegg om hvordan de gjennom kurset Fag- og norskopplæring får til arbeidsinkludering. Hun hadde med seg en tidligere kursdeltaker Arzu Yavuz og hennes arbeidsgiver Bente Lauland-Pedersen fra Bakehuset AS

Tre damer sitter foran forsamlingen og snakker sammen. En dame står ved siden og er døvetolk

Yavuz kom til Norge for 4 år siden, hvor hun i starten hadde stort fokus på å lære og forstå språket og norsk kultur. Med mye god jobbing og gjennom kursdeltakelsen klarte hun å få jobb som konditor hos Bakehuset.

Arbeidsgiver Lauland-Pedersen sier at mye avhenger av motivasjonen hos den enkelte deltaker, og trekker fram at god kommunikasjon og oppfølging av veileder er også en viktig del av det hele. 

Pedagogisk veileder Mellem, påpeker at jobbmatch er viktig, og at det er mange som kommer til Norge som kan utelate mye av sin kompetanse og erfaring fra hjemlandet på sin CV. Dette fordi de tenker at det ikke er relevant når de skal søke jobb i Norge, noe Mellem er uenig i og er opptatt av at all kompetanse og erfaring er viktig å få frem og bygge på videre.

Lærlingeprogrammet - tror på de som føler de ikke passer inn i systemet

Kristin Bache, jobbkonsulent hos Lærlingeprogrammet - Våre Unge, hadde fått med seg lærling Thure Wiberg og avdelingsleder Geir Thorstensen hos Bravida Sandefjord. Her fikk vi et innblikk i hvor stor betydningen er for at de som ikke tror på seg selv, finner en trygghet hos noen som tror på de og som følger de tett opp - hele veien til mål. 

Mange unge har ikke tro på seg selv. De har lav motivasjon og lav selvtillit. De trenger å skape mestring og finne ut av hva de virkelig drømmer om.

                                                                        -  Kristin Bache

En mann og en ung gutt står sammen og snakker til en dame i hvit tskjorte og skjørt

Fra tidligere arbeidsforhold har Thure kjent på en følelse av å være ubrukerlig. Derfor er det viktig for ham nå å ha en arbeidsplass som gir ham tid til å lære, noe han opplever å få hos Bravida Sandefjord.

Forskning sier vi må ha tro på mennesket

Kjetil Kristiansen hos iFokus, presenterte noe av forskningen gjort hos Væksthuset i Danmark. Her er det forsket på betydningen av arbeidsinkludering og hva som hjelper. Noe av resultatet viser til at saksbehandler må ha TRO på menneskene de hjelper ut i jobb. Dette er viktigere enn at jobbsøker selv har tro på at de får seg jobb. 

Vi må tro på menneskene vi skal hjelpe

Også sier forskningen noe om at ved et hvert bytte av jobbkonsulent/saksbehandler/veileder, så reduseres sjansen for jobb med 22%.

Hva skaper suksess i arbeidsinkludering?

Det var gruppeoppgaver og åpen diskusjon, hvor det kom gode innspill som vi håper flere tar med seg til ettertanke. Bildet nedenfor viser resultatet av hva gjestene mener skaper suksess i arbeidsinkludering:

ordsky med mange forskjellige ord i ulike farger og størrelser

Takk for at vi fikk være vertskap!