Daglig leder Kjetil Henrik Kristiansen er meget glad for å kunne meddele at iFokus Kompetanse AS har vunnet Avklaring Vestfold sør med leveringssteder i Larvik og Sandefjord.

«Et meget godt lagarbeid over lang tid, som gjør at vi nå kan bidra til å gjøre drømmer mulig for enda flere, samt skape et enda mer inkluderende samfunn, på oppdrag for NAV Vestfold og Telemark» forteller Kristiansen.

Avklaring skal kartlegge og vurdere deltakerens arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid. Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Les mer om  Avklaring 

Levere kvalitet og lære av hverandre

iFokus er en Kopano partner, og hvor det i Kopano er en kultur på at vi lærer av hverandre på alle områder; både når det kommer til digitale løsninger, konsepter, personvern, arbeidsmetoder og verktøy m.m.

På denne måten sikrer kvalitet i alle leveranser.

Gleder oss til å komme i gang

Vi er klare for å ‘brette opp ermene’ og ser fram til å bli kjent med de som kommer til oss.